Zoals u wellicht weet is de gemeente gestart met de tweede participatieronde voor het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan van De Ronde Venen. Tijdens deze participatie willen we concretere input ophalen die we gebruiken voor de uitwerking van het plan. Wilt u ons daarbij helpen? 

Vul dan de enquête in of ga naar de website om oplossingen met ons te delen of aan te geven waar u knelpunten ervaart.

Meer informatie over het onderwerp vindt u op: 
www.derondevenen.nl/verkeer