Beste bewoners van De Hoef,
 
Het DC informeert jullie graag over het volgende.
 
Zoals jullie gezien hebben zijn er een aantal maanden geleden strepen getrokken op de Oostzijde. Dit is een eerste deel van maatregelen die de gemeente uitvoert om de snelheid op de weg te beperken en de veiligheid te vergroten. We hebben kunnen constateren dat de strepen daar een positieve bijdrage aan leveren. De weg lijkt smaller waardoor er minder hard gereden wordt en waardoor er meer ruimte aan de kant vrij blijft voor wandelaars en fietsers.
 
Op 10 juni heeft de gemeente aan het DC aangekondigd dat zij op 29 en 30 juni haar vervolgmaatregelen gaat uitvoeren. Dit houdt in: het rood maken van de drie kruispunten. De twee kruispunten van de Merelslag en het kruispunt met de Schattekerkerweg. Daarbij zullen er op diverse plekken borden en overige markeringen op de weg geplaatst gaan, worden die de nodige verkeersmaatregelen aangeven.
 
Graag delen we met jullie de mededeling die wij vanuit de gemeente op 10 juni ontvingen.

Rode markering
Inmiddels is een datum voor het aanbrengen van de markering op de kruisingen gepland: dat is dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni. Dat is nog best ingrijpend, want die markering moet drogen.
 
Afsluiting van De Hoef Oostzijde op 29 en 30 juni
 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 juni a.s. voert de gemeente werkzaamheden uit aan De Hoef Oostzijde. Het betreft het aanbrengen van rode markering op de volgende kruisingen: de Merelslag/De Hoef Oostzijde (2x) en de Schattekerkerweg/De Hoef Oostzijde. Het is helaas niet mogelijk om deze werkzaamheden zonder hinder uit te voeren; de rode markering moet namelijk drogen, voordat u er overheen kunt rijden. Dit kan tot gevolg hebben dat u een grote omrijbeweging moet maken om op uw bestemming aan te komen. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om de route aan te geven. 
 
Borden
Wat betreft de borden: deze worden – zonder onvoorziene omstandigheden – volgende week geplaatst. Het was nog een behoorlijke klus om de juiste locaties te bepalen, maar dat lijkt gelukt.
 
Tekens op de weg
De sjablonen voor de tekens op de weg zijn in productie. Zodra ze gereed zijn, kunnen we de locaties bepalen.
 
Overige wegen
Wat betreft De Hoef Westzijde en de Kromme Mijdrecht zijn we in gesprek met de provincie over de subsidiemogelijkheden van bovenstaande werkzaamheden. Dat schept weer ruimte om meer werkzaamheden uit te voeren.

Een groot deel van de bewoners van De Hoef zal in die dagen vervelend genoeg hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden. Wij verwachten dat men daarna de positieve werking van deze maatregelen zal gaan ervaren.
 
Met vriendelijke groet,
Het Dorpscomité.