Goede evenwichtige natuur heeft zoals u weet veel te maken met biodiversiteit. Het lijkt ons interessant en nuttig om eens te kijken naar hoe het staat met de biodiversiteit. We vragen aan het IVN (Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid) om ons te helpen met het inventariseren van de biodiversiteit in De Hoef. De bevindingen van ons kleine onderzoek, zullen we zeker delen in een volgende nieuwsbrief en hier op deze website.