Is dit de bewoner van onze kerktoren? Regelmatig is in de vroege ochtend een getik te horen rondom De grutto’s zijn weer terug in De Hoef! Heeft u ze al gespot? De grutto is een oer-Hollandse weidevogel, in 2015 is de grutto dan ook uitgeroepen tot de Nationale Vogel van Nederland. De grutto overwintert in Afrika, maar komt eind februari/begin maart weer terug in Nederland om te broeden. De grutto’s zijn erg plaats trouw. De geboren en getogen Hoefenese grutto’s, zullen hier dan ook graag weer een plekje zoeken om te nestelen. Helaas gaat het niet goed met de grutto in Nederland. Veel van de leefgebieden van de grutto zijn kleiner geworden of zelfs verdwenen door toedoen van de mens. Veengebieden werden afgegraven en ingepolderd om ruimte te maken voor landbouw. Ook de komst van moderne landbouwtechnieken, waaronder het gebruik van maaimachines, maar ook roofdieren zoals de vos vormen een steeds grotere bedreiging voor weidevogels zoals de grutto. Het lukt ze dan vaak niet om genoeg kuikens groot te brengen. Om de grutto’s te helpen, worden er gelukkig veel maatregelen genomen. Zo worden er weilanden pas in juni gemaaid worden, zodat de kuikens de tijd krijgen om groot te worden. En wordt er water op het land gepompt (plasdras) om te zorgen voor meer voedsel. Heeft u nog geen grutto gespot, maar zou u dat wel graag willen? Neem dan eens een kijkje bij de plasdras langs de oude spoorbaan. Hier verzamelen zich veel grutto’s voor en na het broedseizoen. Betreed niet het land, maar kijk vanaf het fietspad om de vogels niet te verstoren!

Heeft u een bijzondere bewoner gespot, mail ons dan de foto en beschrijving, dan staat uw bijdrage mogelijk de volgende keer in de nieuwsbrief en onze blog!