De werkgroep Duurzaamheid heeft genoten van een heerlijke zomervakantie en is in september weer aan de slag gegaan met plannen voor de komende tijd. Onze prioriteit was het werven van nieuwe leden voor de commissie en dat is gelukt. We mogen Annet Nielen (Kromme Mijdrecht) en Cees Jan Dronkers (Oostzijde) verwelkomen in de commissie.

Annet is een creatieve geest die goed tegenwicht kan geven aan de meer technische inslag van Jan en Nick. Cees Jan is net een generatie jonger wat ook evenwicht brengt in de werkgroep. Louise gaat de werkgroep helaas verlaten en zal haar energie op andere gebieden van het Dorpscomité inzetten. Voor Duurzaamheid zouden wij het ontzettend goed vinden als er een klimaat betrokkene jongere tussen de 18 en 30 zou aansluiten bij de werkgroep. Immers jongeren zijn de grootste belanghebbenden. Mocht je wat voor De Hoef willen doen, meld je aan bij duurzaam@dehoef-onsdorp.nl.

In onze vergadering is gebrainstormd over de mogelijkheden. Zo willen we ons niet alleen op energie richten, maar ook andere zaken die goed zijn voor mens en milieu op langer termijn. Zo zullen we in deze nieuwsbrief een heerlijk recept delen, wat bestaat uit seizoen groente en biologische producten welke lokaal verkrijgbaar zijn. Het is even werk, maar dan zet u wel wat heel speciaals op tafel. Ook blijven we de energietips geven.

Verder zal onze duurzaamheidsmarkt een vervolg krijgen. Komende tijd zullen we uit de praktijk een paar mensen interviewen die naar aanleiding van de duurzaamheidsmarkt stappen hebben gezet. Ook kijken we naar kleinschalige bijeenkomsten met specialisten waar u in klein verband en onder het genot van een kop koffie of thee kan praten over het verduurzamen van uw woning. Uit de brainstorm zijn nog verschillende andere ideeën ontstaan die eerst nog verdere uitwerking behoeven. Daarover volgende keer meer. Heeft u ook ideeën, mail ze alstublieft naar duurzaam@dehoef-onsdorp.nl. Wij nemen zeker contact met u op.