De werkgroep gaat in eerste instantie aan de slag met de energietransitie. Daar krijgen we hoe dan ook allemaal mee te maken. Er zijn twee kengetallen die we eruit hebben gelicht: Totale energieconsumptie van De Hoef en de verhouding electra versus gas. De eerste is o.a. te beïnvloeden door energiezuinige apparaten, isolatie en afstelling van CV apparatuur. De tweede is vooral het omzetten van gas verbruikende apparaten naar gasloze apparaten of een hybride vorm. In grote lijnen willen we in De Hoef in ieder geval niet achterlopen op de afgesproken klimaatdoelstellingen. We kunnen de verbruik gegevens jaarlijks inzien en we willen een duidelijke doelstelling neerleggen voor over 10 jaar. We denken nu aan een doelstelling van 30% vermindering van de totale energieconsumptie en 50% reductie van het gasverbruik in De Hoef. Een forste doelstelling maar wel noodzakelijk als we de aarde en onszelf willen behoeden voor grote klimaatrampen. Hoe we dat handen en voeten willen geven zullen we komend half jaar uitwerken. Alle ideeën uit De Hoef zijn daarvoor welkom. Mail je ideeën naar info@dehoefinfo.nl.