Huub van Bemmelen en Gerard van Scheppingen zijn maandag 26 april 2021 verrast met een koninklijke onderscheiding. Beide zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en ontvingen hun onderscheiding thuis uit handen van burgemeester Divendal.

Huub van Bemmelen

Een gedreven vrijwilliger met een grote betrokkenheid en een begrip in De Hoef. Zo kan Huub van Bemmelen (De Hoef, 1940) het best worden omschreven. Al tientallen jaren is hij onafgebroken maatschappelijk actief. Sinds 1956 voor de Hoefse parochiegemeenschap. Als 16-jarige jongen volgde hij zijn vader op als collectant voor de penningvereniging (een vereniging die naast de gebruikelijke collectes moest zorgen dat de kerk financieel kon blijven draaien). Daarnaast was hij lid van het kerkbestuur, de pastoraatgroep en de liturgiegroep. Hij gaat nog steeds voor bij vieringen, avondwaken en uitvaarten. Ook is hij al 40 jaar in het weekend koster en sinds zijn pensionering ook bij rouw en trouw en bij de mis voor ouderen en alleenstaanden. Ook begeleidt hij de misdienaars, de schoolvieringen en verzorgt hij het drukwerk van het parochieblad.

Naast zijn kerkelijke activiteiten is Huub sinds 1969 actief vrijwilliger bij omnisportvereniging HSV’69. Huub is één van de ereleden en was onder andere bestuurslid, jeugdleider en onderhoudsman.

Vanaf 1990 is Huub vrijwilliger bij de Stichting Hoefse Belangen. Hij is actief als mede-organisator van Koningsdag, leidt de traditionele bingo-avonden en is actief bij de 5-jaarlijkse Gondelvaart. Binnen de Hoefse gemeenschap is Huub bij uitstek een verbinder, hij kent iedereen, iedereen kent hem, hij praat alles bij elkaar en brengt sfeer, zo ook tijdens de evenementen.

Na zijn pensionering in 2003 als conciërge van het Hoofdvaart College, werd Huub vrijwilliger en staat hij examenkandidaten bij op diverse onderdelen van hun examen.

Vanaf 2007 tot heden is Huub van Bemmelen lid van het Programma Beleid Bepalend Orgaan van RTV De Ronde Venen. Door het Commissariaat van de Media wordt vooral gekeken of de omroep voldoende aandacht besteed aan lokale onderwerpen (nieuws, sport, evenementen, etc.) Het PBO maakt een jaarverslag en stuurt dit naar het Commissariaat. Als dit wordt geaccepteerd, kan de lokale omroep weer een jaar verder. Huub vertegenwoordigt in het PBO de “minderheden”.

Sinds 2012 is Huub vrijwilliger bij ’t Anker, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, en sinds 2020 de technisch coördinator. Hij coördineert en voert de technische werkzaamheden uit. Ook onderhoudt hij de contacten met vrijwilligers en gasten van ’t Anker. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Video ontvangst onderscheiding Huub van Bemmelen

Gerard van Scheppingen

Gerard van Scheppingen (De Hoef, 1951) is sinds 1983 bestuurslid/penningmeester van Stichting Hoefse Belangen en de drijvende kracht van deze stichting. Gerard maakt altijd tijd voor de activiteiten in De Hoef van de Stichting Hoefse Belangen. Bij het innen van de donateursgelden is hij nooit zomaar klaar en komt zonder eerst een kopje koffie gedronken te hebben, niet zomaar weg. Daardoor is hij ook altijd op de hoogte wat speelt en leeft in De Hoef en mede daardoor hebben de activiteiten een groot bereik en een grote bekendheid. Een aantal van deze activiteiten zijn: de bingo-avonden voor senioren, een jaarlijkse dagtocht met senioren, De Hoef Sportief, Koningsdag en de Gondelvaart, een groots evenement welke 1 keer per 5 jaar georganiseerd wordt.

Gerard van Scheppingen krijgt bloemen van Louise namens het Dorpscomité

Namens deze Stichting is Gerard ook lid van de overkoepelende Oranjevereniging De Ronde Venen. In die hoedanigheid woont hij altijd de gemeenschappelijke vergaderingen bij en bespreekt hij daar alle plannen die er zijn om een mooie Koningsdag in De Hoef te kunnen vieren. Ook hierin steekt hij veel vrije tijd en energie om vooral de jeugd in De Hoef op 27 april te laten genieten van sport en spel. Als vrijwilliger is hij van grote waarde voor de Hoefse gemeenschap. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Video ontvangst lintje Gerard van Scheppingen