Zoals wij in de eerdere nieuwsbrief al hebben aangekondigd, zijn wij met de werkgroep communicatie in de afgelopen weken druk bezig geweest met de ‘looks’ en indeling van de nieuwe website. En met name Chantal Zaat heeft daar zeer veel uren in gestoken, om de ideeën en suggesties die wij als werkgroep hadden, te verwerken. Door die inzet kunnen wij u met gepaste trots meedelen, dat van heden, de nieuwe website online is. Met de vernieuwde website komt ook een nieuw adres. De oude website zullen we voor de komende maanden nog wel in de ‘lucht’ houden, maar hierop zullen geen nieuwe items geplaatst worden en daarmee zal www.dehoefinfo.nl te zijner tijd in zijn geheel komen te vervallen. De lokatie (URL) waar de nieuwe website te vinden is: dehoef-onsdorp.nl