In de vorige nieuwsbrief hebben we al aangegeven dat er eindelijk iets gaat gebeuren op het gebied van de woningbouw in de Hoef. Inmiddels wordt er in de voormalige winkel van Floor Verbrugge al flink gebouwd en de verwachting is dat aan het einde van het derde kwartaal deze woningen kunnen worden opgeleverd. De potentiële kopers zijn al bekend en als dorps comité zijn we blij dat er ook allemaal kopers inkomen die hun “roots” in de Hoef hebben.

De eerste palen voor de woningbouw aan de eerste Hoefweg 6 en 6A zijn inmiddels ook geslagen. Een goede ontwikkeling dat dit gedeelte van de Hoef zo opgeknapt wordt.

Inmiddels hebben wij ook vernomen dat het terrein aan de Oostzijde 55 is aangekocht door een projectontwikkelaar en de planning is dat ook daar een aantal woningen gaan komen. In de komende maanden zal hier ook zeker meer over bekend gaan worden.

Vanuit het dorpscomité zullen er in de komende maand, tezamen met de gemeente, gesprekken gevoerd gaan worden met diverse grondeigenaren voor de realisatie op termijn van 50 woningen. Daarna zal de reeds eerdergenoemde enquête verspreid gaan worden, waarbij we een goed beeld zullen krijgen van de behoefte die er bestaat in de Hoef.

Stapje voor stapje gaan we vooruit en willen we ons doel bereiken: Verjonging van de bevolking en meer kinderen in de Hoef zijn van essentieel belang voor zowel het voortbestaan van de school, de kerk, de sportvereniging enz.