Op donderdag 16 juni is er een informatie bijeenkomst geweest in de Springbok over de nieuwbouwplannen ter hoogte van Oostzijde 55. Na een korte introductie vanuit onze werkgroep, was het woord aan de heer Christiaan Koop van Koop & Partners architecten uit Huizen. Vele aanwonende inwoners van dit terrein waren aanwezig in de Springbok. De heer Koop heeft de concept-plannen laten zien aan de bijeenkomst en in principe is het plan dat er 7 eensgezinswoningen komen en 8 appartementen. Tijdens het vragenrondje na afloop was vooral de ontsluiting een “hot item”. De ontwikkelaar gaat verder door met zijn plannen en zal in overleg blijven met de gemeente en de inwoners over het verdere verloop van het traject. Gezien alle procedures die doorlopen moeten worden, zal er zeker niet eerder gestart kunnen worden dan eind 2023.