Om de leefbaarheid van kleine kernen in Nederland in stand te houden mogen dorpjes als De Hoef, ook buiten de zogenaamde rode contouren, 50 woningen bouwen. Voorwaarde is wel dat de behoefte noodzakelijk en onderbouwd moet zijn. De afgelopen tijd heeft het dorpscomite in overleg met de gemeente en provincie een zogenaamde verkenning voor de woningbouw in de Hoef gedaan. Het resultaat van deze verkenning is inmiddels positief beoordeeld in deze fase door zowel gemeente als provincie.

Positief beoordeeld betekent in deze fase alleen maar dat we op de goede weg zijn en dat we samen met de gemeente de plannen verder gaan uitwerken. De eerste opdracht die wij hebben gekregen is daarom om een enqu te te houden in De Hoef wat de wensen zijn op woongebied in De Hoef. Want zoals al eerder gezegd: de behoefte moet noodzakelijk en onderbouwd zijn. In de komende tijd zal de gemeente de enqu te gaan verspreiden in De Hoef en wij hopen uiteraard dat iedereen hem gaat invullen. Heeft u kinderen die nu buiten De Hoef wonen en die ook ge nteresseerd zijn om eventueel een huis te kopen of te huren in De Hoef, dan kunt u gerust de enqu te ook door hen laten invullen. Daarom vragen wij ook uw medewerking bij de enqu te, want deze zal mede bepalend gaan worden voor de toekomstige vitaliteit van De Hoef.